Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer sluiten overeenkomst

Een samenwerkingsverband genaamd Windkracht Wieringermeer, bestaande uit Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer, heeft een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van Windplan Wieringermeer. Dit plan omvat de bouw van een windmolenpark met een capaciteit van 350 tot 400 MW.

De overheid steunt dit initiatief met speciale regelingen en een Green Deal. Men verwacht dat de eerste windmolens in 2017 operationeel zullen zijn.

Windkracht Wieringermeer vindt het belangrijk om de lokale gemeenschap bij het project te betrekken. Daarom zal er jaarlijks een deel van de opbrengsten in een lokaal fonds worden gestort. Dit fonds, beheerd door inwoners van de gemeente Hollands Kroon, zal gebruikt worden om lokale initiatieven en projecten te ondersteunen die anders niet gefinancierd zouden kunnen worden.

Daarnaast plant Windkracht Wieringermeer de ontwikkeling van een speciale ‘poldermolen’, waarvan de opbrengsten direct ten goede zullen komen aan de bewoners van de Wieringermeerpolder. Dit toont de inzet van het project om niet alleen duurzame energie te produceren, maar ook bij te dragen aan de lokale gemeenschap.

Scroll to Top