Provincies uit klankbordgroep schaliegas

Noord-Brabant heeft besloten zich terug te trekken uit de nationale adviesgroep voor schalie- en steenkoolgas onderzoek. De provincie is ontevreden omdat de groep geen inhoudelijke inbreng mag leveren op het eindrapport over de mogelijke gevaren en gevolgen van schalie- en steenkoolgaswinning in Nederland.

Brabant vertegenwoordigde ook Limburg en Zeeland in deze groep, omdat er in Brabant verzoeken zijn voor proefboringen. Deze provincies steunen Brabants besluit om op te stappen.

De adviesgroep bestaat uit diverse betrokken partijen, waaronder milieuorganisaties en de olie- en gasindustrie. Het onderzoek, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, is bijna voltooid.

Onlangs werd de groep geïnformeerd dat ze het conceptrapport alleen mochten inzien na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Het eindrapport gaat in september naar de Tweede Kamer. De groep zou enkel een mondelinge toelichting krijgen in hun laatste vergadering.

Brabant vindt deze aanpak in strijd met eerdere afspraken en belemmert hun rol in de adviesgroep. Gedeputeerde Johan van den Hout benadrukt dat geheimzinnigheid niet in het belang is van de samenleving.

Het provinciebestuur meent dat de beslissing over schaliegaswinning gebaseerd moet zijn op een breed, open debat over de noodzaak en de overgang naar duurzame energie. Ze willen na de zomer het voortouw nemen in het organiseren van zo’n debat in Noord-Brabant.

Scroll to Top