Officiële opening Green Building Imtech in Eindhoven

Imtech heeft onlangs een baanbrekend groen kantoorgebouw in Eindhoven onthuld. Dit innovatieve pand, bekend als het Imtech Green Building, behoort tot de meest milieuvriendelijke gebouwen in Nederland. Met een indrukwekkende BREEAM-NL score van meer dan 67%, staat het in de top drie van duurzame gebouwen in het land.

Het gebouw onderscheidt zich door een aanzienlijk lagere energieprestatie en CO2-uitstoot in vergelijking met traditionele kantoren. Hoewel de initiële kosten hoger liggen, wordt verwacht dat deze investering zich binnen vijf jaar terugverdient, waarna het gebouw zelfs kostenbesparend wordt.

De Dutch Green Building Council, waarvan Imtech medeoprichter is, heeft het BREEAM-NL certificaat ontwikkeld om duurzaamheid in de bouw te meten. Dit systeem kijkt niet alleen naar energieverbruik, maar ook naar materiaalgebruik, bouwproces, werknemerscomfort en ecologische impact.

Het Imtech Green Building in Eindhoven is ontworpen als een praktisch voorbeeld van duurzaam bouwen. Het combineert moderne kantoorefficiëntie met milieuvriendelijke oplossingen, zonder in te boeten op economische haalbaarheid. Het gebouw maakt gebruik van duurzame, cradle-to-cradle materialen en legt de nadruk op energiebesparing.

Voor de 120 medewerkers biedt het pand een optimale werkomgeving met een A-klasse klimaatbeheersing. Energieverbruik wordt geminimaliseerd door geavanceerde isolatie, warmteterugwinning en slimme elektriciteitssystemen. Innovatieve technieken zoals warmte-koudeopslag, vrije koeling en hergebruik van serverwarmte dragen bij aan de duurzame energieopwekking.

Dit project demonstreert dat groene gebouwen niet alleen milieuvriendelijk kunnen zijn, maar ook economisch rendabel. Het Imtech Green Building zet zo een nieuwe standaard voor duurzame architectuur in Nederland.

Scroll to Top