Nieuwe Green Deals van Essent

essent-overnemen-8444665

Essent heeft net als vorig jaar twee individuele Green Deals met de overheid gesloten. Deze keer richt Essent zich op de aanleg en exploitatie van een kostendekkende oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s in de stadsregio Groningen-Assen en het onderzoeken van de mogelijkheden voor verduurzaming van de warmtevoorziening in een woonwijk in Deventer. In een gezamenlijk Green Deal met andere marktpartijen is forse energiebesparing het thema. De overheid draagt bij aan deze deals via projectfinanciering en het (tijdelijk) wegnemen van belemmeringen in regelgeving.Voor de verdere ontwikkeling van eMobility is een kostendekkende infrastructuur absolute noodzaak. Een combinatie van (groot)verbruikers van energie, duurzame energieproductie en eMobility zou hiervoor ideaal kunnen zijn. Essent gaat samen met een aantal partners praktisch onderzoek doen naar de realisatie van een kostendekkende oplaadinfrastructuur in de regio Groningen-Assen. Daarbij richt Essent zich op integratie van zonne-energie (zonnepanelen) en het gestuurd opladen van elektrische auto’s, afgestemd op het elektriciteitsverbruik van het bedrijventerrein waarop dit plaatsvindt. Warmtenetten staan al bekend als CO2 vriendelijke oplossingen, maar het zou nog beter kunnen. Daarom wil Essent in de Deventer wijk Keizerslanden (circa 1.000 woningen) een voorbeeldproject realiseren. Essent is in overleg met lokale partijen over de afname van de biobrandstoffen. De biobrandstoffen zijn biogas en houtachtige biomassa. Mogelijk kan in de toekomst een koppeling worden gemaakt met een zogenoemde biogas-hub en kan daardoor nog meer lokaal/regionaal geproduceerd biogas in Deventer worden ingezet ten behoeve van de opwekking en distributie van duurzame energie.Essent is één van de initiatiefnemers van een gezamenlijke Green Deal. Essent onderzoekt samen met Delta, Eneco, Nuon, UNETO-VNI, Spaar het Klimaat, ABN-AMRO, ING en Rabobank de haalbaarheid van een Nationaal Fonds Energiebesparing (NFEB). Dit fonds moet de drempel voor woningeigenaren verlagen om te investeren in energiebesparende maatregelen aan huis, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie en zonnepanelen. Gebleken is dat bestaande financieringsmogelijkheden voor woningeigenaren te complex zijn en dat daarmee kansen voor energie- en kostenbesparing onbenut blijven. Het beoogde fonds moet voorzien in betere financiële voorwaarden (waaronder het rentepercentage) en moet de toegang tot financiering voor energiebesparing vergemakkelijken. Energieleveranciers kunnen klanten ontzorgen door terugbetaling van de lening via de energierekening mogelijk te maken. Omdat de energiekostenbesparing meestal groter is dan maandelijkse aflossing hoeft de woningeigenaar per maand niet méér te betalen dan hij gewend was.

Het NFEB zal als doel hebben een sprong in het energielabel van rood (D-G) naar groen (A-C) in 2020 te realiseren voor 1 miljoen woningen. Dit moet leiden tot minimaal 20% energiebesparing.

Scroll to Top