Deventer huishoudens verbruiken minder energie

Het energieverbruik onder Deventer huishoudens is in de periode 2008-2012 met bijna 6% afgenomen. Dat is 3,5% meer dan het landelijke gemiddelde. Vooral de grootschalige toepassing van zonne-energie, zowel door particulieren als gemeente, levert een belangrijke bijdrage aan energiebesparing in Deventer. Het bedrijfsleven blijft achter op die trend. Het energieverbruik van bedrijven is in dezelfde periode gelijk gebleven. Dit blijkt uit de monitor energieverbruik 2008-2012, die op verzoek van de gemeenteraad werd uitgevoerd.Het gasverbruik neemt in Deventer in hetzelfde tempo af als het landelijk gemiddelde. Wel is er in 2011 en 2012 een sterkere daling te zien.

Dit lijkt het effect van Verbeter & Bespaar – een project waarbij circa 800 huishoudens werden geholpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen in hun woning. Het stroomverbruik is met gemiddeld 50 kw per huishouden gedaald. Dat komt nagenoeg overeen met de 1,9 MW energie die wordt opgewekt met zonnepanelen op particuliere daken. In 2011 en 2012 is via Stichting Zon Deventer een aantal collectieve acties gehouden met subsidie van provincie en rijk. De gemeente heeft een groot aantal zonnepanelen geplaatst op gemeentelijke gebouwen (scholen en instellingen). Het totale energievermogen op deze gebouwen is 0,8 MW.Het Deventer bedrijfsleven weet in de breedte nog geen grote stappen te maken bij het besparen op energieverbruik. In de periode 2008-2012 is er sprake van een gelijkblijvende uitstoot van CO2. De bedrijven verbruiken meer stroom, maar minder gas.

Wethouder Jos Pierey: “Als je bedenkt dat 70% van de energie door bedrijven wordt verbruikt, dan moeten we nog een flinke inspanning leveren om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Ik merk dat het bedrijfsleven stappen maakt voor meer besparingen. Bedrijven die nog niet zover zijn, ga ik aanmoedigen die stappen ook te maken.”

Scroll to Top